Wij brengen de reeds aanwezige kennis en ervaring in kaart en bepalen de specifieke behoefte aan scholing en de wijze waarop deze het beste uitgevoerd kan worden. Aangezien wij over een jarenlange ervaring beschikken op het terrein van ICT-scholing, kunt u verzekerd zijn van de beste oplossing. Of het nu gaat om individuele of groepstrainingen, uitgevoerd binnen uw bedrijf of bij een gerenommeerd instituut, wij selecteren voor u de meest optimale trainingsfaciliteit!
Opleidingen op het gebied van ICT vormen maar al te vaak een sluitpost op de begroting. Het gigantische productiviteitsverlies dat hiermee gepaard gaat wordt dan ook vaak niet onderkend. Korte, intensieve trainingen, afgestemd op de voorkennis van de individuele medewerker en specifiek gericht op de wijze van werken binnen uw organisatie zorgen ervoor dat u tegen geringe kosten een zeer hoog rendement kunt behalen.
home | info | webontwerp | trainingen | macro's
Copyright © 2010 HHit™